Projects

 

Installatie “Bericht aan de Reizigers / Installation “News for Travellers”

Tafelproject Coda Apeldoorn / Table Project Coda Apeldoorn Holland

Project “De Magie van het Vliegen” /   Project “The Magic of Flying”

 


 

Project “De Magie van het Vliegen”

Dit project bestaat uit ± 50 kleine werken op papier, gemengde technieken op formaat 30 x 30 en wordt uitgebreid met enkele kleinere en grote foto’s en beschilderde fotokopieën die een aanvulling zijn op het gehele idee “vliegen”. Het is de bedoeling dat dit in zijn geheel in een zaal wordt opgehangen zodat het project in zijn totaliteit zichtbaar is.

Uitleg van de kunstenaar:

Het idee van het “vliegen” is iets wat mij al heel lang bezig houdt. Vanaf 1990 ben ik begonnen om dit in mijn werk weer te geven. In de eerste jaren heb ik me duidelijk meer bezig gehouden met het principe van vrijheid en beweging die dit onderwerp omvat. Dit probeerde ik in verschillende werken weer te geven in gemengde technieken. Voornamelijk op een expressionistische manier. Meestal in zwart/wit om het meer kracht en eenvoud te geven. Ik gebruik altijd gemengde technieken waarbij collage een van de belangrijkste mediums is die ik meestal toepas. Nog steeds maak ik werken waar de beweging belangrijk is. Tegenwoordig ook met wat meer kleur er in verwerkt.

Sinds 1995 begon er ook steeds meer eenvoud op te treden in het weergeven van het onderwerp vliegen. Het idee achter het vliegen begon mij meer te interesseren. De symboliek en het ritueel van het vliegen. De snelheid en beweging zijn niet meer de enige motieven om met dit onderwerp te werken. Het is teruggebracht tot een eenvoud van vormen. Door het ritueel wordt de kunst van het vliegen beheerst. De symboliek van een veer of vleugel gevangen in het moment geeft ook de kracht weer die nodig is om te vliegen. Het is alleen een moment van verstilling. De weergave van opgesloten kracht. De verborgen kracht die schuilt in het “bidden” van een roofvogel voor hij toeslaat. Vormen en oersymbolen maken het denkproces zichtbaar van het vliegen en de magie van beheersing die daar bij hoort.

In het project “De magie van het vliegen” laat ik de vormen spreken die voor mijn gevoel iets te maken hebben met vliegen. Het proces van wording tot dood. Van zweven, vliegen, fladderen, eenvoud, magie en verstilling. Ook foto’s of fotokopieën van (dode) vogels worden vergroot en beschilderd en eventueel weer tot leven gebracht  d.m.v het toevoegen van vleugels. Het project is nog steeds niet af, het geeft de mogelijkheid tot groei. Tot verandering. Door bepaalde werken weg te laten of te verkopen en nieuwe toe te voegen. Zo wordt het een proces van mutatie en evolutie door de toevoeging van nieuwe vormen en elementen. Het project is tot nu toe drie keer in zijn totaliteit geëxposeerd. Door de kleine werken op ooghoogte aaneengeschakeld op te hangen krijg je het idee van een doorlopend (strip)verhaal die bij elke expositie in een andere volgorde opgehangen wordt. Elk werkje is een verfijnde tekening of collage waar je dicht bij moet staan om hem goed te kunnen bekijken, het verhaal wordt uit zichzelf verteld.


English

PROJECT “THE MAGIC OF FLIGHT”

This project comprises of  80 small works on paper, mixed media, 30x30cms.. In addition there are smaller and larger photographs. Also included are painted photographs completing the concept of flight. This is a gallery  project and is exhibited as a single entity displaying the entire gamut of flying and takes you into the reality and fantasy explored by the artist.

Words from the Artist

“The idea of flight has occupied my life and my art for many years.

Since 1990 I began to exhibit this passion in my art. In the beginning I was clearly occupied with the principle of freedom and movement from this subject. I worked in mixed media to develop my ideas mostly in an expressionist way and used monochrome for simplicity and power. To this day I work mainly in mixed media, with collage being at the forefront. I still use my work to express movement and now incorporate more colour.

Since 1995 I took the decision to introduce more simplicity to my subject. The idea behind flight was interesting me more than movement alone. The symbolism and ritual of flight was what motivated me. Movement and speed showed not to be the only motive to fly. I found the symbol of a feather or wing imprisoned in a moment also giving the power needed to fly an area that I wanted to explore. I now bring simplicity of shapes and concentrate more on the ritual as well: a breathtaking moment of stillness and chained power, that which hides in the hover of a bird of prey before the attack. Shapes and primitive symbols show the process of my thoughts behind flight and the magic of control.

In my project “The Magic of Flying” I show shapes which I think represent the whole concept of flight from genesis to death: floating, flying, fluttering, simplicity, magic and stillness. I also use photographs and photocopies of (dead) birds and I enlarge them and paint them sometimes bringing life to them through new wings and the possibility to ascend to the sky once more. My project is still incomplete, is  developing and ever-changing. The sale of works and the introduction of new work encourages a process of mutation and evolution through the addition of new forms and elements. Up until now my project has only been exposed in its totality three times. I hang this collection of work in close proximity at eye level in order to get the feel of a strip-book and each time the exhibition is altered by the addition of new work and the alteration of the sequence of work. Every work of art is a very fine and delicate drawing or collage where you have to stand and look very close to appreciate it. The story tells itself.